kuva

Tervetuloa

 

Olen Valviran hyväksymä psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeutti, psykoanalyytikko ja kouluttajapsykoterapeutti (Helsingin yliopisto ja Therapeia-säätiö). Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä ja mielenterveyshoitaja. 

Tarjoan psykoanalyysia, psykoanalyyttista psykoterapiaa sekä Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa aikuisille ja nuorille (18 v. alkaen). Työskentelen pääasiassa psykoanalyyttisen menetelmän mukaisesti pitkien psykoterapioiden ja psykoanalyysin parissa, mutta myös lyhytkestoiset psykoterapiat omakustanteisesti tai yhteistyössä vakuutusyhtiöiden ja työterveyshuollon kanssa kuuluvat palveluihini. Teen myös työnohjausta psykoterapeuteille, psykoterapeuttiopiskelijoille ja muille mielenterveysalan ammattilaisille. 

Työtapani on rauhallinen, vuorovaikutteinen ja hyväksyvä. Pidän tärkeänä aitoa kohtaamista ja kuulemista, jolloin psykoterapiaprosessi muotoutuu potilaan tarpeista lähtien omannäköisekseen. Työhistoriani kattaa yli 20 vuoden työkokemuksen ihmissuhde- ja terapiatyössä; ennen yksityisvastaanottoa olen työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, päihdehuollossa sekä ammatillisen kuntoutuksen ja ehkäisevän väkivaltatyön parissa. Olen työssäni hoitanut monenlaisista ongelmista, mm. masennuksesta, ahdistuksesta, epävakaasta tunne-elämästä ja riippuvuuksista kärsiviä. 

puzzle

Palveluni

 • Psykoanalyysi
 • Psykoanalyyttinen psykoterapia
 • Kelan kuntoutuspsykoterapia
 • Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 • Lyhytkestoinen psykoterapia
 • Yksilötyönohjaus

 

Koulutukseni

 • Psykoanalyytikko (VET), Helsingin yliopisto
 • Kouluttajapsykoterapeutti, Helsingin yliopisto
 • Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeutti (ET), Therapeia-säätiö ja koulutuskeskus
 • Valtiotieteiden maisteri (sosiaalipolitiikka, psykologia), Turun yliopisto
 • Mielenterveyshoitaja, Turun terveydenhuolto-oppilaitos


kuva

Psykoterapia ja psykoanalyysi

Psykoanalyysi ja psykoanalyyttinen psykoterapia pohjautuvat kokonaisvaltaiseen teoriaan ihmismielen rakenteesta ja kehityksestä. Psykoanalyyttisessa vuorovaikutussuhteessa potilas ja terapeutti tutkivat yhdessä potilaan sisäistä mielenmaailmaa. Terapiaprosessissa pyritään käynnistämään ja ylläpitämään tapahtumatta jäänyt kehitys, jolloin potilaalle avautuu mahdollisuus kokea, ajatella ja toimia uudella tavalla. Traumaattisten kokemusten ja kehityksellisten juuttumien läpityöskentely mahdollistaa sen, ettei menneisyys enää samalla tavalla varjosta tai toistu potilaan elämässä. Psykoterapian ja -analyysin tavoitteena on kärsimyksen lievittyminen, itsetuntemuksen lisääntyminen ja uusien voimavarojen saaminen.

Koska mielenterveyden ongelmien syntyminen on pitkäaikainen prosessi, myös mielenrakenteiden muuttuminen vie aikaa. Psykoanalyyttinen psykoterapia voi kestää useita vuosia ja käyntejä on tavallisesti 2-3 kertaa viikossa. Psykoanalyysissa viikoittaisia käyntejä on 3-4 ja myös hoidon kesto on yleensä pidempi kuin psykoterapiassa. Potilaan oma työskentely on keskeistä psykoanalyyttisessa prosessissa - hänen tehtävänään on tuottaa aineistoa puhumalla mahdollisimman vapaasti. Terapiasuhteessa ei ole tarkoitus muokata potilasta, vaan hänen autonomiaansa kunnioittaen tukea häntä tulemaan aidoksi omaksi itsekseen.

Psykoterapiaan ja psykoanalyysiin voi hakeutua monista eri syistä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Psykoterapiasta ja -analyysista voi saada apua esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen, pelkoihin, ihmissuhdeongelmiin, päihdeongelmiin, ruumiillisiin oireisiin, elämänkriiseihin ja työssä tai opiskelussa jaksamiseen. Haitallisten oireiden lievittämisen lisäksi psykoanalyyttinen hoito pyrkii ongelmien syynä olevien tunneristiriitojen selvittämiseen, jolloin tavoitteeksi tulee koko persoonallisuuden kasvuprosessi.