kuva

Tervetuloa

 

Olen Valviran hyväksymä erityistason psykoterapeutti ja Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja. Olen kouluttautunut Therapeia-säätiössä psykoanalyyttiseksi psykoterapeutiksi ja parhaillaan vahvistan ammattitaitoani kouluttautumalla psykoanalyytikoksi ja kouluttajapsykoterapeutiksi (Helsingin yliopisto ja Therapeia-säätiö). Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä ja mielenterveyshoitaja. 

Työtapani on rauhallinen, vuorovaikutteinen ja hyväksyvä. Pidän tärkeänä aitoa kohtaamista ja kuulemista, jolloin psykoterapiaprosessi muotoutuu potilaan tarpeista lähtien omannäköisekseen. Minulla on 20 vuoden työkokemus ihmissuhde- ja terapiatyöstä; olen työskennellyt mm. psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, päihdehuollossa sekä ammatillisen kuntoutuksen ja ehkäisevän väkivaltatyön parissa. Olen työssäni hoitanut monenlaisista ongelmista, mm. masennuksesta, ahdistuksesta, epävakaasta tunne-elämästä ja riippuvuuksista kärsiviä. 

puzzle

Palvelut

  • Psykoanalyysi
  • Psykoanalyyttinen psykoterapia
  • Kelan kuntoutuspsykoterapia
  • Aikuiset ja nuoret (18 v. alkaen)

 

Koulutus

  • Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeutti (ET), Therapeia-säätiö ja koulutuskeskus
  • Psykoanalyytikko- ja kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksessa (v. 2017-2021), Helsingin yliopisto ja Therapeia-säätiö
  • Valtiotieteiden maisteri (sosiaalipolitiikka, psykologia), Turun yliopisto
  • Mielenterveyshoitaja, Turun terveydenhuolto-oppilaitos


kuva

Psykoterapia

Psykoanalyyttinen eli psykodynaaminen psykoterapia pohjautuu kokonaisvaltaiseen teoriaan ihmismielen rakenteesta ja kehityksestä. Psykoterapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa potilas ja terapeutti tutkivat yhdessä potilaan sisäistä mielenmaailmaa. Terapiaprosessissa pyritään käynnistämään ja ylläpitämään tapahtumatta jäänyt kehitys, jolloin potilaalle avautuu mahdollisuus kokea, ajatella ja toimia uudella tavalla. Traumaattisten kokemusten ja kehityksellisten juuttumien läpityöskentely mahdollistaa sen, ettei menneisyys enää samalla tavalla varjosta tai toistu potilaan elämässä. Psykoterapian tavoitteena on kärsimyksen lievittyminen, itsetuntemuksen lisääntyminen ja uusien voimavarojen saaminen.

Koska mielenterveyden ongelmien syntyminen on pitkäaikainen prosessi, myös mielenrakenteiden muuttuminen vie aikaa. Psykoanalyyttinen psykoterapia kestää yleensä useita vuosia ja käyntejä on tavallisesti 2-3 kertaa viikossa. Potilaan oma työskentely on keskeistä psykoanalyyttisessa psykoterapiassa. Hänen tehtävänään on tuottaa aineistoa psykoterapiaan puhumalla mahdollisimman vapaasti. Terapiasuhteessa ei ole tarkoitus muokata potilasta, vaan hänen autonomiaansa kunnioittaen tuetaan häntä tulemaan aidoksi omaksi itsekseen.

Psykoterapiaan voi hakeutua monista eri syistä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Psykoterapiasta voi saada apua esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen, pelkoihin, ihmissuhdeongelmiin, päihdeongelmiin, ruumiillisiin oireisiin, elämänkriiseihin ja työssä tai opiskelussa jaksamiseen. Haitallisten oireiden lievittämisen lisäksi psykoanalyyttinen psykoterapia pyrkii ongelmien syynä olevien tunneristiriitojen selvittämiseen, jolloin tavoitteeksi tulee koko persoonallisuuden kasvuprosessi.